Automatické palety na automobilové díly

 Pro robotické linky
?

Moderní robotické výrobní linky vyžadují speciálně konstruované kontejnery. Jedná se zejména o přesnost provedení a řešení umožňující spolupráci s automatizací linky. Takové kontejnery jsou nejčastěji vybaveny západkovými sloupky . Jedná se o specifické řešení držáku, umožňující oddělení přepravovaných částí, které jsou umístěny na jednotlivých západkách . Během nakládky a vykládky se západky automaticky otevírají nebo zavírají v odpovídajícím pořadí. Taková řešení vyžadují zvláštní přesnost zpracování a opakovatelnost detailů, dosažitelnou pouze na numericky řízených strojích. Oddělení výroby Strumet bylo vybaveno mnoha takovými stroji. Jsou to laserové řezačky, obráběcí centra, automatické soustruhy, ohýbačky trubek a ohraňovací lisy. Přidáme-li k tomu podporu našich inženýrů z oddělení konstrukcí a technologií můžeme úspěšně navrhnout a vyrobit prakticky jakýkoli typ kontejneru, který bude fungovat i na těch nejmodernějších výrobních linkách.

?

Jedno místo – mnoho možností

KONTAKT

Zakład Wyrobów Metalowych
STRUMET Sp. z o. o.
ul. Ks. Londzina 61
43-246 Strumień
POLSKO
NIP: 5480077719
REGON: 000139459
BDO: 000012992
Rejestracja pod nr KRS 0000114586
w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
Kapitał zakładowy: 842 500 zł
DUNS: 422195080