Firma

?
Ocynkownia ogniowa

Žárová zinkovna

Wtryskarki

Galvanizovna

Wtryskarki

Vstřikovna

Roboty na linii produkcyjnej

Slévárna polyuretanu

Wtryskarki

Nástrojárna

?

Jedno místo – mnoho možností

Ochrana životního prostředí

Náš závod nevytváří emise těkavých organických látek. Všechny procesní lázně jsou umístěny v utěsněné komoře, z níž se páry čistí v absorbéru. Vany jsou vybaveny bezpečnostním systémem, který zabraňuje úniku chemikálií v případě ztráty těsnosti. Žárová zinkovna, stejně jako galvanizovna, nevytváří odpadní vody, to znamená, že technologické roztoky proudí v uzavřeném okruhu. Na konci roku 2019 jsme začali instalovat fotovoltaické články na střechy výrobních hal. Pravidelně provádíme kontroly emisí znečištění.

Ochrona srodowiska

Certifikáty

V roce 2005 jsme obdrželi certifikát systému řízení kvality podle standardu ISO 9001. Disponujeme certifikátem závodní kontroly výroby podle normy EN 1090 a certifikátem jakosti svářečských prací dle normy EN ISO 3834-2. Institut svařování v Hlivicích zařadil závod kovových výrobků Strumet do 1. skupiny velkých závodů v souladu s požadavky normy PN-M-69009. V roce 2017 jsme obdrželi certifikát systému environmentálního řízení podle standardu ISO 14001:2015. V dubnu 2020 bylo dokončeno posouzení systému řízení bezpečnosti informací podle norem ISO/IEC 27001 a VDA ISA 4.1.1 s pozitivním výsledkem.

Certyfikaty

KONTAKT

Zakład Wyrobów Metalowych
STRUMET Sp. z o. o.
ul. Ks. Londzina 61
43-246 Strumień
POLSKO
NIP: 5480077719
REGON: 000139459
BDO: 000012992
Rejestracja pod nr KRS 0000114586
w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
Kapitał zakładowy: 842 500 zł
DUNS: 422195080