Galvanizace – podmínky pro přijetí konstrukce

?

Chemické složení

Galvanické zinkování umožňuje nanášení antikorozního zinkového povlaku na ocelové konstrukce s obsahem křemíku (Si) nižším než 0,03% nebo v rozmezí 0,15% – 0,25%.

Stav povrchu

Povrch konstrukce musí být zbaven okují, silné vrstvy rzi, zbytků rozstříknutého svařovacího kovu, strusky po svařování, silikonových protirozstřikovacích prostředků, znečištění od barev, maziv a olejů.

Vlastnosti konstrukce

Závěsná linka:

Konstrukce by mělo být možné zavěsit pomocí závěsů pod pojezd.

Tvar konstrukce by měl umožňovat volný průtok technologických lázní do všech prostor a jejich volný odtok.

Rozměry konstrukce

  • Závěsná linka:
    Rozměry konstrukce musí být menší nebo rovné než uvedené rozměry – 2,8 x 0,8 x 1,8 m (délka x šířka x hloubka).
    Pokud se dva rozměry blíží maximálním rozměrům, je nutná konzultace.
    Maximální hmotnost vsázky až 600 kg na 1 pojezd, maximální velikost vsázky až 1200 dm2 na 1 pojezd.

 

  • Bubnová linka:
    Minimální množství vsázky 20 kg na 1 buben

Odvzdušňovací otvory

Konstrukce vykonané z prvků s uzavřeným průřezem by měly mít odvzdušňovací otvory umožňující volný přítok technologických lázní při ponoření a jejich volný odtok při vynoření konstrukce v jednotlivých fázích procesu.

V tabulce níže jsou uvedeny velikosti a počty odvzdušňovacích otvorů v komponentech konstrukce.

 

Vnitřní rozměry uzavřeného profilu v mm menší než:

Minimální průměr otvorů v mm v protilehlých okrajích profilu a jejich počet:
kruhový čtvercový obdélníkový 1 2 3
15 15 20 x 10 8
20 20 30 x 15 10
30 30 40 x 20 12 10
60 60 80 x 40 20 12 10
80 80 80 x 60 20 18 12
100 100 120 x 80 25 20 12
120 120 160 x 80 30 25 16
160 160 200 x 120 40 25 16
200 200 260 x 140 50 30 16

Odvzdušňovací otvory mohou být provedeny jako trojúhelníkové nebo půlkruhové výřezy ve stěnách profilů.

Na obrázcích níže jsou představena pravidla rozmístění odvzdušňovacích otvorů.