Ochrana osobních údajů

Správcem, tj. subjektem, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, je Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Strumieni na ulici Księdza Londzina 61.

Pověřenec ochrany osobních údajů jmenovaný správcem je k dispozici na telefonním čísle +48 33 854 67 16 každý den od 7:00 do 15:00 hodin s výjimkou dnů pracovního klidu. Na pověřence se můžete obrátit také e-mailem na adresu: ochronadanych@strumet.pl nebo klasickým dopisem na adresu: Inspektor Ochrony Danych Z.W.M. STRUMET Sp. z o.o., ul. Księdza Londzina 61, 43-246 Strumień

Z.W.M. STRUMET Sp. z o.o. shromažďuje údaje výhradně od subjektů údajů.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců jsou zpracovávány za účelem náboru zaměstnanců a realizace pracovní smlouvy podle zákoníku práce.

Osobní údaje smluvních partnerů (dodavatelů a zákazníků) jsou zpracovávány za účelem plnění smluv a plnění zákonných povinností souvisejících s účetnictvím a daněmi.

Pozemek Z. W. M. STRUMET Sp. z o.o. je pokryt kamerovým systémem na základě právně odůvodněného zájmu, kterým je zajištění bezpečnosti zaměstnanců a osob přítomných v prostorách závodu, ochrana majetku, kontrola výroby a udržování bezpečnosti informací.

Osobní údaje zpracovávané společností Z.W.M. STRUMET mohou být předávány zpracovatelům.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání budou uchovávány do ukončení náboru, nejdéle však 3 měsíce. Podle současných právních předpisů se údaje o zaměstnancích uchovávají po dobu 50 let.

Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane przez okres 5 lat, co związane jest wymaganiami przepisów podatkowych. Zapisy z monitoringu są usuwane nie później niż 6 tygodni od zarejestrowania.

Osobní údaje smluvních partnerů budou uchovávány po dobu 5 let, což souvisí s požadavky daňových předpisů. Monitorovací záznamy se vymažou nejpozději 6 týdnů po zaznamenání.

  • přístup ke svým osobním údajům,

  • opravu svých osobních údajů,

  • vymazání svých osobních údajů,

  • omezení zpracování,

  • ukončení zpracování údajů na základě vznesené námitky,

  • přenesení osobních údajů.

Výkon práv je omezen předpisy, které poskytují právní základ pro zpracování.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro uzavření smlouvy a zákonným požadavkem spojeným s vystavením faktury. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek odmítnutí poskytnutí služby.

Z.W.M. STRUMET Sp. z o.o. nepoužívá automatizované rozhodování (včetně profilování).

V Z.W.M. STRUMET Sp. z o.o. byl zaveden systém řízení bezpečnosti informací založený na normě ISO/IEC 27001. Systém byl kladně hodnocen akreditovaným orgánem ENX TISAX.  Fyzická a IT opatření systému zajišťují vysokou úroveň ochrany osobních údajů.

 

Zásady používání souborů cookies

Tyto webové stránky ukládají tzv. soubory cookies do vašeho počítače, přesněji do schránky vašeho webového prohlížeče (např. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na vašem uživatelském účtu počítače (nebo telefonu), kterým se připojujete k internetu.

Díky souborům cookie, které se na tomto webu používají v systémech webové statistiky, autor tohoto blogu ví, kolik uživatelů jej navštěvuje, co konkrétně čtou a co přeskakují. Díky tomu můžete tento blog neustále vylepšovat. Kromě toho se na těchto webových stránkách používají soubory cookie pro správné fungování pluginů sociálních sítí, které umožňují snadné publikování příspěvků z tohoto blogu na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Google+, Twitter nebo Pinterest.

Pokud se domníváte, že přítomnost souborů cookie narušuje vaše soukromí, můžete je kdykoli zakázat, a to buď pro konkrétní webové stránky, nebo pro všechna připojení z vašeho prohlížeče (upozorňujeme, že to může mít za následek, že některé funkce webových stránek již nebudou dostupné).

Jak mohu v prohlížeči zakázat soubory cookie?

Níže jsou uvedeny pokyny pro zakázání souborů cookie v oblíbených webových prohlížečích. Pokud váš prohlížeč neodpovídá žádnému z níže uvedených popisů, vyhledejte nápovědu na webových stránkách výrobce prohlížeče nebo v jeho souboru nápovědy.

Google Chrome
Kromě možnosti vymazat soubory cookie umožňuje tento prohlížeč zobrazit podrobný popis funkcí prohlížeče pro ochranu soukromí. Chcete-li vymazat soubory cookie a další údaje o prohlížení, klikněte na tlačítko se třemi vodorovnými čárkami vpravo od adresního řádku – v zobrazené nabídce vyberte „Nástroje“ a poté „Vymazat údaje o prohlížení“. Podrobný popis funkcí ochrany osobních údajů prohlížeče najdete pod odkazem „Další informace“.

Mozilla Firefox
Tento prohlížeč vám dává možnost určit, zda nechcete být sledováni pomocí souborů cookie vůbec, nebo zda chcete odstranit určité soubory cookie konkrétních webových stránek. Tato nastavení zadáte v nabídce „Nástroje“, zvolte „Možnosti“ a tam záložku „Soukromí“.

Microsoft Internet Explorer
Díky speciálnímu posuvníku můžete určit celkovou úroveň soukromí. Kromě toho můžete pomocí tlačítka „Webové stránky“ rozhodnout o nastavení pro konkrétní webové stránky. Tato nastavení zadáte v nabídce „Nástroje“, zvolte „Možnosti internetu“ a tam záložku „Soukromí“.

Opera
Pomocí tlačítka „Opera“ v levém horním rohu otevřete nabídku a vyberte „Nastavení“ a poté „Vymazat historii procházení“. Kromě toho je k dispozici tlačítko „Spravovat soubory cookie…“, které umožňuje pokročilejší správu možností pro jednotlivé webové stránky.

Apple Safari
V nabídce „Safari“ vyberte možnost „Preference“ a poté záložku „Soukromí“. Tato záložka obsahuje rozsáhlé možnosti týkající se souborů cookie.

 

Mobilní telefony, tablety a další mobilní zařízení

Každý typ mobilního zařízení může tyto funkce zpracovávat jinak v závislosti na typu zařízení a použité platformě. Proto byste se měli seznámit s nastavením ochrany osobních údajů v souboru nápovědy, dokumentaci nebo uživatelské příručce k vašemu zařízení nebo operačnímu systému.