Žárová zinkovna – podmínky pro přijetí konstrukcí

?

Chemické složení

Žárové zinkování umožňuje nanášet antikorozní vrstvu zinku na ocelové konstrukce s obsahem křemíku (Si) méně než 0,03 % nebo v rozmezí 0,15 % – 0,25 %.

Stav povrchu

Povrch konstrukce musí být zbaven opalu, silné vrstvy rzi, zbytků rozstříknutého svařovacího kovu, strusky po svařování, silikonových protirozstřikovacích prostředků, znečištění od barev, maziv a olejů.

Vlastnosti konstrukce

Konstrukce musí být možné zavěsit pomocí drátů nebo řetězů na traverzu.

Tvar konstrukce musí umožňovat volný přítok tekutého zinku do všech prostor a jeho volný odtok.

Vzájemné proporce k sobě svařených materiálů různé tloušťky nesmí přesahovat 4:

Není možné provádět pozinkování konstrukcí s velkými plochami tenkých nevyztužených plechů z důvodu rizika zvlnění.

Rozměry konstrukce

Vnější rozměry konstrukce musí být menší než pracovní rozměry zinkovací vany – 10,2 x 1,4 x 2,7 m (délka x šířka x hloubka).

V případě dvou rozměrů blížících se maximálním rozměrům je nutná konzultace.

Odvzdušňovací otvory

Konstrukce vyrobené z prvků s dutým profilem musí být opatřeny odvzdušňovacími otvory, které umožní volný přítok tekutého zinku při ponořování a jeho volný odtok při vynořování konstrukce ze zinkové lázně.

V tabulce níže jsou uvedeny velikosti a počty odvzdušňovacích otvorů v komponentech konstrukce.

Vnitřní rozměry uzavřeného profilu v mm menší než

Minimální průměr otvorů v mm v protilehlých okrajích profilu a jejich počet:

kulatý čtvercový obdélníkový 1 2 3
15 15 20 x 10 8
20 20 30 x 15 10
30 30 40 x 20 12 10
60 60 80 x 40 20 12 10
80 80 80 x 60 20 18 12
100 100 120 x 80 25 20 12
120 120 160 x 80 30 25 16
160 160 200 x 120 40 25 16
200 200 260 x 140 50 30 16

Odvzdušňovací otvory mohou být provedeny jako trojúhelníkové nebo půlkruhové výřezy ve stěnách profilu.

Na obrázcích níže jsou představeny principy rozmístění odvzdušňovacích otvorů.