• O společnosti

Ochrana životního prostředí

Naše zařízení nevypouští těkavé organické sloučeniny. Všechny procesní nádrže jsou umístěny v utěsněné komoře, ze které jsou páry čištěny v absorbéru. Vany mají systém chránící před únikem chemikálií do okolí v případě odtěsnění.

 

Zařízení na žárové zinkování je stejně jako galvanovna bezodpadové, což znamená, že procesní řešení pracují v uzavřeném okruhu. Koncem roku 2019 jsme zahájili instalaci fotovoltaických článků na střechy výrobních hal. Průběžně sledujeme emise znečišťujících látek

Certifikáty

V roce 2005 jsme získali certifikát systému managementu jakosti ISO 9001. Vlastníme certifikát Řízení výroby dle normy EN 1090 a certifikát kvality svářečských prací dle EN Norma ISO 3834-2.

 

Svářečský institut v Gliwicích kvalifikoval Zakład Metalowych Wyrobów Strumet do 1. skupiny velkých závodů v souladu s požadavky normy PN-M-69009.

 

V září 2017 jsme získali certifikát systému environmentálního managementu ISO 14001:2015.

 

V dubnu 2020 skončilo hodnocení systému řízení bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001 a VDA ISA 4.1.1 s kladným výsledkem.

sizer sizer

STRUMET je místo, kde můžete nejen nakupovat produkty užitečné pro provozování vašeho podnikání. Můžete se také spolehnout na pomoc s námi poskytovanými službami.