Firma

?
Ocynkownia ogniowa

Ocynkownia ogniowa

Wtryskarki

Galwanizernia

Wtryskarki

Wtryskarnia

Roboty na linii produkcyjnej

Odlewanie PU

?

Jedno miejsce – wiele możliwości..

Ochrona środowiska

Nasz zakład nie emituje lotnych związków organicznych. Wszystkie wanny procesowe umieszczone zostały w szczelnej komorze, z której opary oczyszczane są w absorberze. Wanny posiadają układ zabezpieczający przed wyciekiem chemikaliów do otoczenia na wypadek rozszczelnienia. Ocynkownia ogniowa, tak samo jak galwanizernia, jest bezściekowa, co oznacza że roztwory procesowe pracują w obiegu zamkniętym. Końcem 2019 roku rozpoczęliśmy instalację ogniw fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych. Na bieżąco prowadzimy monitoring emisji zanieczyszczeń.

Ochrona srodowiska

Certyfikaty

W 2005 roku otrzymaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w standardzie ISO 9001. Posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy EN 1090 oraz certyfikat jakości prac spawalniczych wg normy EN ISO 3834-2. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zakwalifikował Zakład Metalowych Wyrobów Strumet do I Grupy Zakładów Dużych zgodnie z wymaganiami normy PN-M-69009. We wrześniu 2017 roku otrzymaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego w standardzie ISO 14001:2015. W kwietniu 2020, pozytywnym wynikiem zakończyła się ocena Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 i VDA ISA 4.1.1.

Certyfikaty

KONTAKT

Zakład Wyrobów Metalowych
STRUMET Sp. z o. o.
ul. Ks. Londzina 61
43-246 Strumień
POLSKA
NIP: 5480077719
REGON: 000139459
BDO: 000012992
Rejestracja pod nr KRS 0000114586
w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
Kapitał zakładowy: 842 500 zł
DUNS: 422195080