Galwanizernia – warunki przyjęcia konstrukcji

?

Skład chemiczny

Cynkowanie galwaniczne umożliwia pokrywanie antykorozyjną warstwą cynku konstrukcje ze stali o zawartości krzemu (Si) mniejszej od 0,03 % lub mieszczącej się w przedziale 0,15% – 0,25 %.

Stan powierzchni

Powierzchnia konstrukcji powinna być wolna od zgorzeli, grubej warstwy rdzy, odprysków spawalniczych, żużlu po spawaniu, silikonowych środków antyodpryskowych, zabrudzeń farbami, smarami i olejami.

Cechy konstrukcji

Linia zawieszkowa:

 • Konstrukcje powinny mieć możliwość podwieszenia ich za pomocą zawieszek pod trawersem.
 • Kształt konstrukcji powinien umożliwiać swobodny napływ kąpieli technologicznych do wszystkich przestrzeni oraz ich swobodny wypływ.

Wymiary konstrukcji

 • Linia zawieszkowa:
  Gabaryty konstrukcji muszą być mniejsze lub równe od przedstawionych wymiarów – 2,8 x 0,8 x 1,8 m (długość x szerokość x głębokość).
  Przy dwóch wymiarach zbliżonych do granicznych wymagana wcześniejsza konsultacja.
  Maksymalna masa wsadu do 600kg na 1 trawers, maksymalna wielkość wsadu do 1200 dmna 1 trawers.

 

 • Linia bębnowa:
  Minimalna ilość wsadu 20kg na 1 bęben

Otwory odpowietrzające

Konstrukcje wykonane z elementów o przekroju zamkniętym powinny posiadać otwory odpowietrzające, umożliwiające swobodny napływ kąpieli technologicznych w trakcie zanurzania oraz ich swobodny wypływ w trakcie wynurzania konstrukcji na poszczególnych etapach procesu.

Poniższa tabela podaje wielkość i ilość otworów odpowietrzających w elementach konstrukcji.

Wymiary wewnętrzne profilu zamkniętego w mm mniejsze niż: Minimalna średnica otworów w mm w przeciwległych krańcach profilu oraz ich liczba:
okrągły kwadratowy prostokątny  1 2 3
15 15 20 x 10 8
20 20 30 x 15 10
30 30 40 x 20 12 10
60 60 80 x 40 20 12 10
80 80 80 x 60 20 18 12
100 100 120 x 80 25 20 12
120 120 160 x 80 30 25 16
160 160 200 x 120 40 25 16
200 200 260 x 140 50 30 16

Otwory odpowietrzające mogą być wykonane jako trójkątne lub półokrągłe wycięcia w ściankach profili.
Poniższe rysunki obrazują zasady umieszczania otworów odpowietrzających.