Ocynkownia ogniowa – warunki przyjęcia konstrukcji

?

Skład chemiczny

Cynkowanie ogniowe umożliwia pokrywanie antykorozyjną warstwą cynku konstrukcje ze stali o zawartości krzemu (Si) mniejszej od 0,03 % lub mieszczącej się w przedziale 0,15% – 0,25 %.

Stan powierzchni

Powierzchnia konstrukcji powinna być wolna od zgorzeli, grubej warstwy rdzy, odprysków spawalniczych, żużlu po spawaniu, silikonowych środków antyodpryskowych, zabrudzeń farbami, smarami i olejami.

Cechy konstrukcji

Konstrukcje powinny mieć możliwość podwieszenia ich za pomocą drutów lub łańcuchów pod trawersem.
Kształt konstrukcji powinien umożliwiać swobodny napływ ciekłego cynku do wszystkich przestrzeni oraz jego swobodny wypływ.
Wzajemne proporcje zespawanych razem materiałów różnej grubości nie powinny być większe od 4 : 1.
Należy unikać cynkowania konstrukcji z dużymi powierzchniami cienkich niewzmocnionych blach ze względu na niebezpieczeństwo pofalowania.

Wymiary konstrukcji

Gabaryty konstrukcji muszą być mniejsze od wymiarów roboczych wanny cynkowniczej – 10,2 x 1,4 x 2,7 m (długość x szerokość x głębokość).
Przy dwóch wymiarach zbliżonych do granicznych wymagana wcześniejsza konsultacja.

Otwory odpowietrzające

Konstrukcje wykonane z elementów o przekroju zamkniętym powinny posiadać otwory odpowietrzające, umożliwiające swobodny napływ ciekłego cynku w trakcie zanurzania oraz jego swobodny wypływ w trakcie wynurzania konstrukcji z kąpieli cynkowej.
Poniższa tabela podaje wielkość i ilość otworów odpowietrzających w elementach konstrukcji.

Wymiary wewnętrzne profilu zamkniętego w mm mniejsze niż: Minimalna średnica otworów w mm w przeciwległych krańcach profilu oraz ich liczba:
okrągły kwadratowy prostokątny  1 2 3
15 15 20 x 10 8
20 20 30 x 15 10
30 30 40 x 20 12 10
60 60 80 x 40 20 12 10
80 80 80 x 60 20 18 12
100 100 120 x 80 25 20 12
120 120 160 x 80 30 25 16
160 160 200 x 120 40 25 16
200 200 260 x 140 50 30 16

Otwory odpowietrzające mogą być wykonane jako trójkątne lub półokrągłe wycięcia w ściankach profili.
Poniższe rysunki obrazują zasady umieszczania otworów odpowietrzających.