Manualne palety na części samochodowe

Załadowywane i rozładowywane ręcznie
?

Linie produkcyjne samochodów ulegają ciągłej ewolucji. Prace ludzi coraz częściej zastępują roboty. Człowieka nie da się jednak całkowicie zastąpić robotami. Wiele prac w dalszym ciągu wykonywanych będzie ręcznie. Dotyczy to także załadunku i rozładunku pojemników. Projektując i produkując pojemniki obsługiwane ręcznie, musimy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy. W pojemnikach nie mogą występować elementy zwiększające ryzyko wypadku, a jednocześnie zastosowane rozwiązania nie mogą być uciążliwe i utrudniać działania. To wielka sztuka , którą opanowaliśmy przez wiele lat produkcji pojemników i współpracy z klientami i specjalistami w zakresie bezpieczeństwa pracy. Zamawiając u nas pojemnik możesz być pewien, że będzie on bezpieczny dla Twoich pracowników.

?

Jedno miejsce – wiele możliwości..

KONTAKT

Zakład Wyrobów Metalowych
STRUMET Sp. z o. o.
ul. Ks. Londzina 61
43-246 Strumień
POLSKA
NIP: 5480077719
REGON: 000139459
BDO: 000012992
Rejestracja pod nr KRS 0000114586
w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
Kapitał zakładowy: 842 500 zł
DUNS: 422195080