• RODO

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strumieniu przy ulicy Księdza Londzina 61.

 

Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Administratora jest dostępny pod numerem telefonu +48 33 854 67 16 codziennie w godzinach 7:00 – 15:00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Z Inspektorem można się również skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@strumet.pl lub tradycyjny list na adres: Inspektor Ochrony Danych Z.W.M. STRUMET Sp. z o. o., ulica Księdza Londzina 61, 43-246 Strumień

 

Z.W.M. STRUMET Sp. z o. o. zbiera dane wyłącznie od osób, których dane dotyczą.

 

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników przetwarzane są w celu rekrutacji pracowników i wykonywania umowy o pracę na podstawie Kodeksu Pracy.

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawcy i klienci) przetwarzane są w celu wykonywania umów oraz wypełnienia obowiązku prawnego związanego z rachunkowością i podatkami.

 

Teren Z. W. M. STRUMET Sp. z o. o. objęty jest monitoringiem wizyjnym, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie Zakładu, ochrony mienia, kontroli produkcji i zachowania bezpieczeństwa informacji.

 

Dane osobowe przetwarzane przez Z.W.M. STRUMET mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym.

 

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż 3 miesiące. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane pracowników będą przechowywane przez okres 50 lat.

 

Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane przez okres 5 lat, co związane jest wymaganiami przepisów podatkowych. Zapisy z monitoringu są usuwane nie później niż 6 tygodni od zarejestrowania.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora:

 

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • zaprzestania przetwarzania danych na podstawie wniesionego sprzeciwu,
  • przeniesienia danych osobowych,
  • realizację praw ograniczają przepisy stanowiące podstawę prawną przetwarzania.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz ustawowym wymogiem związanym z wystawieniem faktury. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odmową świadczenia usługi.

 

Z.W.M. STRUMET Sp. z o. o. nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 

W Z.W.M. STRUMET Sp. z o. o. został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na standardzie ISO/IEC 27001. System pozytywnie oceniła jednostka akredytowana przez ENX TISAX.  Fizyczne i informatyczne środki Systemu, zapewniają wysoką ochronę danych osobowych.

 

 

Polityka cookies

 

Ta strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie.

 

Dzięki plikom cookie wykorzystywanym na tej stronie internetowej w systemach statystyk internetowych autor tego bloga, wie jak wielu użytkowników na niego zagląda co konkretnieczytają, oraz co pomijają. Pozwala to stale ulepszać tego bloga. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tego bloga na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest.

 

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdejchwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki (Pamiętaj, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

 

 

Jak wyłączyć pliki Cookie w Twojej przeglądarce?

 

Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików Cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy.

 

 

Google Chrome

 

Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki. Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, kliknij na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu wybierz „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

 

 

Mozilla Firefox

 

Ta przeglądarka udostępnia Ci możliwość określenia czy nie chcesz być śledzony poprzez pliki cookie w ogóle czy też chcesz usunąć określone pliki cookie konkretnych witryn internetowych. Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” a w nich zakładkę „Prywatność”.

 

 

Microsoft Internet Explorer

 

Dzięki specjalnemu suwakowi możesz określić ogólny poziom swoje prywaności. Dodatkowo korzystając z przycisku „Witryny”, możesz decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów internetowych. Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” a w nich zakładkę „Prywatność”.

 

 

Opera

 

Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć menu oraz wybrać w nim „Ustawienia” a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”. Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych.

 

 

Apple Safari

 

Korzystając z menu „Safari” wybierz „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookie.

 

 

Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne

 

Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.

sizer sizer

STRUMET to miejsce, w którym nie tylko zaopatrzysz się w produkty pomocne w prowadzeniu Twojej firmy. Możesz również liczyć na pomoc w zakresie świadczonych przez nas usług.